Emp@tia może więcej

Data: 2015-07-10, Autor: IB

Sejm 10 lipca uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zmianom zawartym w tej nowelizacji internetowa Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego - Emp@tia będzie w pełni wykorzystywana do wymiany informacji między obywatelem a urzędem.

 

Emp@tia jest centralnym systemem informatycznym, łączącym systemy informatyczne zabezpieczenia społecznego i rodziny z innymi systemami administracji publicznej. Jednak pełne wykorzystanie możliwości tej platformy nie było możliwe bez zmian prawnych.

 

Nowelizacja pozwalać będzie przede wszystkim na składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy o Kartę Dużych Rodzin przez internet, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie. Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, także będą mogły być złożone przez internet - chodzi o takie, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej.

 

Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. Cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie więc mógł być realizowany przez internet.

 

Ponadto, dzięki wprowadzanym w nowelizacji zmianom, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały zdobywać i przedstawiać szeregu dokumentów i zaświadczeń z innych urzędów - np. zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodach,  zaświadczeń z ZUS o wysokości składki zdrowotnej, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, gdyż urząd rozpatrujący wniosek o dane świadczenia samodzielnie uzyska wymagane informacje w drodze wymiany danych z właściwą instytucją. 

 

Po zakończeniu procesu legislacyjnego wprowadzone zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej