Komu przysługuje pomieszczenie tymczasowe ?

Data: 2015-06-27, Autor: IB

Pod pojęciem lokalu tymczasowego należy rozumieć takie pomieszczenie, do którego skierowana osobą drogą eksmisji z racji nieposiadania prawa do innego lokalu.

Zgodnie z obowiązującym prawem może to być jedno pomieszczenie np. pokój a nie cały lokal mieszkalny.  Lokal / pomieszczenie musi posiadać warunki nadające się do zamieszkania i co ważne musi być zlokalizowane w tej samej miejscowości, z której osoba  została eksmitowana. Minimalna powierzchnia użykowa lokalu / pomieszczenia musi wynosić minimum 5 mkw na jedną osobę.Lokal / pomieszczenie tymczasowe musi również posiadać w swoim wyposażeniu :  oświetlenie zarówno naturalne jak i elektryczne,  ogrzewanie, możliwość zaaranżowania kuchni do przygotowania posiłków ( podłączenie kuchenki gazowej, elektrycznej). Pomieszczenie to nie może również mieć zawilgoconych przegród budowlanych.Lokal użytkowany przez osobę eksmitowaną opiera się na umowie najmu tymczasowego, gdzie stronami jest osoba eksmitowana oraz gmina. Umowa ta nie może być zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, ani krótsza niż miesiąc. Ustawa przewiduje pozbawienia praw do lokalu tymczasowego osób, które :- stosują przemoc w rodzinie- niewłaściwe zachowanie w lokalu zakłócające funkcjonowanie osób trzecich w budynku- osoby, które zajmują lokal niezgodnie z prawem- osoby zakłócające porządek domowy 

Źródło: