Nowe i stare "becikowe"

Data: 2015-06-27, Autor: IB

W Polsce „becikowe” zostało wprowadzone w 200 roku i do dzisiaj jest to kwota wypłacana jednorazowo po urodzeniu dziecka, która wynosi  1000,00 zł. Pierwotnie kwota ta przysługiwała każdej matce. Obecnie wraz ze zmianami z dniem 12.10.2012 becikowe należy się jedynie tej rodzinie, gdzie dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

Świadczenie becikowe przysługuje zarówno matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu.

Aby starać się o świadczenie becikowe należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej ( w tym samym miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne). Rodzić ma to obecnie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeśli wniosek złożymy po czasie, nie będzie on rozpatrzony.

Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty :  • Akt urodzenia dziecka  • Zaświadczenie od lekarza sprawującego opiekę medyczną nad ciężarną ( minimum od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu)  • Zaświadczenie z ZUS o wysokości składek zdrowotnych ( może być samo oświadczenie rodzica)


 

Najlepiej złożyć wniosek do 10 dnia każdego miesiąca, wtedy pieniędzy możemy spodziewać się do końca miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek. Jeśli złożymy go po 10 – kwota może być wypłacona do końca następnego miesiąca.

Urlopy

Na chwilę obecną urlopy macierzyńskie jak i macierzyńskie przysługują tylko osobom pracującym na umowę o pracę, oraz na umowę zlecenie jeśli samodzielnie opłacają one składki ZUS.

Jeśli chodzi o ilość urlopu wygląda to następująco :

- 20 tygodni urlopu macierzyńskiego

- 6 tygodni urlopu dodatkowego

-26 tygodni urlopu rodzicielskiego

Ważne ! Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje wyłącznie matkom !!!  następnym okresem rodzice mogą się podzielić. Tatusiom należy się 2 tygodnie urlopu ojcowskiego.

Becikowe 2016

Tutaj prawdziwa rewolucja. Od następnego roku na wsparcie finansowe będą mogły liczyć również osoby, które nie posiadają umowy o pracę oraz nie opłacają składek ZUS, tyczy się to bezrobotnych, studentów, rolników, jak i osób zatrudnionych na umowy o dzieło.

Taka zmiana została wprowadzona, aby zachęcić młode osoby do rodzenia dzieci. Statystyki pokazują, iż nasze polskie społeczeństwo starzeje się a przyrost demograficzny z roku na rok słabnie. Ostateczne prace nad nową ustawą trwają. 1 stycznia 2016 będzie wszystko jasne.

Źródło: