Pomoc społeczna - jej główne cele

Data: 2015-06-27, Autor: IB

Instytucja pomocy społecznej ma za zadanie przezwyciężanie sytuacji trudnych życiowo, w których osoby poszkodowane same nie są w stanie sobie pomóc ani zaradzić trudnej sytuacji, w której się znajdują. Pomoc społeczna ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka umożliwiających mu godne życie. Oprócz tego ośrodki pomocy społecznej są zobowiązane do usamodzielnienia osób, które znajdują się w ciężkiej sytuacji  a także muszą umożliwić im integrację ze środowiskiem społecznym.Za organizację społeczną odpowiadają zarówno jednostki samorządowe : wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, wojewodowie z poziomu miast i gmin a także organizacje pozarządowe jak np. stowarzyszenia  przy kościelne.Na czym polega pomoc społeczna ?Do głównych działań pomocy społecznej należą :

  • Przyznawanie jak i wypłacanie świadczeń
  • Pracy socjalnej
  • Prowadzenie i rozwój bieżącej infrastruktury socjalnej
  • Analiza jak i ciągła ocena zapotrzebowań na świadczenie pomocy opieki społecznej
  • Identyfikacja i weryfikacja potrzeb pomocy społecznej
  • Rozwijanie nowych form pomocy społecznej
  • Wsparcie rodzin/ osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, oraz pomoc w przezwyciężeniu tej sytuacji doprowadzającej do możliwego w osiągnięciach usamodzielnienia się ale także godnego życia
  • Zapewnienie dochodu ( dotyczy możliwego poziomu interwencji socjalnej)
  • Zapewnienie profesjonalnej pomocy np. medycznej osobom, które tej pomocy wymagają np. osoby obłożnie chore
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
Źródło: