Specjalny zasiłek opiekuńczy

Data: 2015-06-27, Autor: IB

1 – Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi  520 zł miesięcznie

2- Zasiłek przysługuje rodzinom, w której dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty  623 zł netto3 – Za dochód należy przyjąć przychód następujących osób : rodziców dzieci, małżonków, opiekuna faktycznego dziecka,  dzieci pozostające na utrzymaniu do 25 roku życia oraz dziecko, które mimo ukończenia 25 roku życia legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.4 -  W przypadku, gdy , osoba, która wymaga opieki  jest małoletnia  za dochód należy brać pod uwagę przychód następujących osób : rodzice osoby wymagającej opieki,  małżonka rodzica wymagającego opieki, osoby, z którą rodzic wychowuje dziecko wymagające opieki, oraz osoby pozostające na trzymaniu danej rodziny do ukończenia 25 roku życia5 – Do członków rodziny nie zaliczamydziecka pozostającego pod opieką prawną opiekuna prawnegodziecka pozostającego w związku małżeńskimdziecka posiadającego własne dzieckorodziców/ rodzica osoby wymagającej opieki

Źródło: