Zasiłek rodzinny

Data: 2015-06-27, Autor: IB

Zasiłki rodzinne są przyznawane okresowo, obecny okres trwa od 1 listopada 2014 do 31 października 2015 roku. Kryterium przyznawania zasiłku rodzinnego są uwarunkowane dochodem na jednego członka rodziny.  W roku 2014/2015 o zasiłek może się starać rodzina, której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 574,00 zł netto oraz 664,00 zł netto – jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku ulegają zmianie co trzy lata. Z racji, że ostatnia podwyżka miała miejsce w 2012 roku to właśnie w bieżącym roku możemy spodziewać się podwyżki .  Podwyżka świadczeń będzie mieć miejsce dokładnie 1 listopada 2015.

Na chwilę obecną kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą : • 77,00 zł dla dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia • 106,00 zł dla dziecka, które ukończyło 5 rok życia, ale nie ukończyło 18 roku życia • 115,00 zł dla dziecka, które ukończyło 18 rok życia, ale nie ukończyło 24 roku życia • 1000 zł – kwota jednorazowa za urodzenie dziecka ( nie jest to becikowe ! ) • 400,00 zł – kwota za opiekę nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego • 170,00 zł dla opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to kwota 250,00 zł • 80,00 zł za wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej • 60,00 zł dla dziecka do ukończenia 5 roku życia z tytułu rehabilitacji i kształcenia oraz 80,00 zł gdy dziecko skończy 5 rok życia • 100,00 zł za rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego • 90,00 zł dopłata dla dziecka, które podjęło naukę poza swoim miejscem zamieszkania • 50,00 zł – dodatek do dojazdów, jeśli dziecko podjęło naukę poza miejscem zamieszkania


 

Źródło: